คามู ซี สูตรใหม่! อร่อยขึ้น

น้ำเลมอน 6% จากน้ำเลมอนเข้มข้น ผสมผงคามู คามู
วิตามินซี และวิตามินบี 12 สูตรน้ำตาลน้อยกว่า (ตรา คามู ซี)

คามู ซี พลัส ใบกัญชง

น้ำองุ่นขาว 10% จากน้ำองุ่นขาวเข้มข้น ผสมผงคามูคามู
วิตามินซี กาบา และผงใบกัญชง (ตรา คามู ซี)

Back
to top

CONTACT US

บริษัท อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด

27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call us 02 038 3333