*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (THAI RDI)

*ข้อมูลเปรียบเทียบจากฐานข้อมูล nutrition ของ USDA ประเทศสหรัฐอเมริกา

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (THAI RDI)

*ข้อมูลเปรียบเทียบจากฐานข้อมูล nutrition ของ USDA ประเทศสหรัฐอเมริกา*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (THAI RDI)

*คำเตือน : เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน หากมีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานทันที ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 หน่วยบรรจุ

OUR DRINKS

คามูซี สูตรใหม่ อร่อยขึ้น!
เครื่องดื่มวิตามินซี200% และวิตามินบี12สูง
มีวิตามินซีจากผลคามู คามู
ผลไม้ที่ให้วิตามินซีมากกว่าเลมอน 103 เท่า

OUR DRINKS

ใหม่! คามูซี พลัส ใบกัญชง
เครื่องดื่มวิตามินซี200%
ผสมสารสกัดจากใบกัญชง
มีกาบา วิตามินบี 12
และสารสกัดจากผลคามู คามู

OUR DRINKS

ใหม่! คามูซี ไม่มีน้ำตาล รสบลูฮาวาย
เครื่องดื่มวิตามินซี200%
วิตามินบี 12
และสารสกัดจากผลคามู คามู

OUR DRINKS

ใหม่! คามูซี ไม่มีน้ำตาล รสลิ้นจี่
เครื่องดื่มวิตามินซี200%
วิตามินบี 12
และสารสกัดจากผลคามู คามู

OUR DRINKS

คามูซี สูตรใหม่ อร่อยขึ้น!
เครื่องดื่มวิตามินซี200% และวิตามินบี12สูง
มีวิตามินซีจากผลคามู คามู
ผลไม้ที่ให้วิตามินซีมากกว่าเลมอน 103 เท่า

คามูซี

เครื่องดื่มวิตามินซีจากผลคามูคามู มีวิตามินซี200%และวิตามินบี12สูง

รายละเอียดเพิ่มเติม

OUR DRINKS

ใหม่! คามูซี พลัส ใบกัญชง
เครื่องดื่มวิตามินซี200%
ผสมสารสกัดจากใบกัญชง
มีกาบา วิตามินบี 12
และสารสกัดจากผลคามู คามู

คามูซี พลัส ใบกัญชง

เครื่องดื่มวิตามินซีผสมสารสกัดจากใบกัญชง มีวิตามินซี 200% กาบา และวิตามินบี 12

รายละเอียดเพิ่มเติม

OUR DRINKS

ใหม่! คามูซี ไม่มีน้ำตาล รสบลูฮาวาย
เครื่องดื่มวิตามินซี200%
วิตามินบี 12
และสารสกัดจากผลคามู คามู

คามูซี สูตรไม่มีน้ำตาล รสบลูฮาวาย

เครื่องดื่มวิตามินซี ไม่มีน้ำตาล รสบลูฮาวาย มีวิตามินซี200%และวิตามินบี12สูง

รายละเอียดเพิ่มเติม

OUR DRINKS

ใหม่! คามูซี ไม่มีน้ำตาล รสลิ้นจี่
เครื่องดื่มวิตามินซี200%
วิตามินบี 12
และสารสกัดจากผลคามู คามู

คามูซี สูตรไม่มีน้ำตาล รสลิ้นจี่

เครื่องดื่มวิตามินซี ไม่มีน้ำตาล รสลิ้นจี่ มีวิตามินซี200%และวิตามินบี12สูง

รายละเอียดเพิ่มเติม
Back
to top

CONTACT US

บริษัท อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด

27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call us 02 038 3333