กาบา

Gamma aminobutyric acid

เป็นสารอาหารกลุ่มโปรตีนที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นสารสื่อประสาท ทำหน้าที่รักษาสมดุลในสมอง ช่วยให้สมองเกิดการผ่อนคลาย ถ้าหากสมองมีระดับ กาบ้า ต่ำเกินไปก็อาจนำไปสู่ความวิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ และความผิดปกติทางอารมณ์ได้

ประโยชน์ของกาบา มีส่วนช่วยขจัดความเครียดและวิตกกังวล มีการศึกษาประสิทธิภาพของกาบ้ามีส่วนช่วยลดความวิตกกังวล ในการทดลอง ได้แบ่งกลุ่มอาสาสมัครออกเป็นกลุ่มที่ได้รับกาบ้า และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จากนั้นประเมินผลโดยวัดคลื่นสมองของอาสาสมัคร ซึ่งพบว่า เพียง 1 ชั่วโมงหลังการทดลอง อาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับกาบ้า  มีคลื่นอัลฟาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากคลื่นอัลฟา เป็นคลื่นในสมองชนิดความถี่ 8 ถึง 13 Hz. จะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกสงบและผ่อนคลาย ซึ่งจะทำให้สมองสามารถเรียนรู้และจดจำได้ดี พบได้ในผู้ที่มีสมาธิดี มีความสุข หรือเรียกได้ว่าเป็นสภาวะที่จิตมีประสิทธิภาพสูงนั่นเอง และยังส่งเสริมการเรียนรู้และความจำ มีงานวิจัยพบว่า กาบ้าสามารถลดการเกิดอาการอัลไซ-เมอร์ และโรคความผิดปกติของสมอง เช่น อาการหลงลืม ได้ และยังพบอีกว่า กาบ้าสามารถป้องกันสมองจากการถูกทำลายโดยสารเบต้า-อไมลอยด์เปปไทด์ (Beta-amyloid peptide) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ได้  2

Back
to top

CONTACT US

บริษัท อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด

27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call us 02 038 3333