วิตามินซี

วิตามิน C เป็นสารที่มีส่วนช่วยในสร้างคอลลาเจน เพื่อช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย ปกป้องเซลล์และต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติ รวมถึงช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กให้กับร่างกาย และช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (THAI FDA) แนะนำให้ประชากรปกติ รับประทานวิตามิน C อย่างน้อย 60 mg ต่อวัน

วิตามินซีจัดเป็นวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย และร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง ต้องได้จากการรับประทานอาหาร หรือรับประทานในรูปแบบวิตามินเสริมเข้าไปเท่านั้น

ชนิดหรือแหล่งที่มาของวิตามินซีสำหรับการรับประทานเสริมในปัจจุบัน พบว่ามีทั้งที่เป็นวิตามินซีจากธรรมชาติ (Natural Vitamin C) ซึ่งสกัดได้จากผักและผลไม้ต่างๆ ที่มีรสเปรี้ยว และวิตามินซีสังเคราะห์(Synthetic Vitamin C) ซึ่งได้จากกระบวนสังเคราะห์ทางเคมี จากรายงานการศึกษาทดลองในมนุษย์ ยังไม่พบรายงานว่าวิตามินทั้ง 2 ชนิดนี้ ให้ผลของชีวประสิทธิผลที่ต่างกัน ดังนั้นการรับประทานวิตามินซีจากธรรมชาติ หรือวิตามินซีสังเคราะห์ ร่างกายก็จะได้รับวิตามินซีในปริมาณที่ไม่ต่างกัน

แหล่งที่มาของข้อมูล

  1. อ.ดร.สุภาวดี สืบศาสนา, สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร“วิตามินซี”, บทความเผยแพร่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, https://pharm.tu.ac.th/rx-articles, ค้นเมื่อ 20 เมษายน 2564
  2. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, 2562, บัญชีแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร, ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร, หน้า 5-6
  3. รัฐมมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, 2541, สารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป, แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) เรื่องฉลากโภชนาการ, หน้า 3-3
Back
to top

CONTACT US

บริษัท อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด

27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call us 02 038 3333